Sådan er reglerne for spirituskørsel i Danmark

Sådan er reglerne for spirituskørsel i Danmark

I Danmark er det til en vis grænse lovligt at køre et motoriseret køretøj, selvom man er påvirket af alkohol. Det gør det sværere at være fuldkommen sikker på reglerne, og generelt afhænger straffen i forbindelse med spirituskørsel af mange forskellige faktorer. Vil du være klogere på, hvordan spirituskørsel straffes i Danmark, kan du derfor læse mere om det lige her.

 

”Man kan godt drikke en enkelt”

Sådan lyder det ofte, når man snakker om kørsel med alkohol i blodet, og langt hen ad vejen er det da også sandt. Den officielle grænse for hvornår det anses som ulovligt at køre et motoriseret køretøj, ligger nemlig ved en promille på 0,5. Det betyder imidlertid ikke, at du nødvendigvis går fri, hvis din promille er på eksempelvis 0,3. Hvis politiet vurderer, at du ikke er i stand til at køre forsvarligt bil eller motorcykel, kan du nemlig alligevel godt blive dømt for spirituskørsel, og det er dermed ikke givet, at du kan undgå en bøde eller anden straf, hvis blot din promille er på under 0,5. Desuden vil det – hvis du bliver involveret i et trafikuheld – ofte være sværere at påvise din uskyld, hvis du har været påvirket af alkohol. Selvom din promille har været på for eksempel 0,4, vil det nemlig typisk alligevel være mere sandsynligt, at du har begået en fejl, end at en anden bilist uden alkohol i blodet har.

 

Forskellig straf alt efter promillen

I tilfælde af, at du bliver stoppet og bliver dømt for spritkørsel, afhænger dommen af, hvor høj din promille er. Jo højere den er, des hårdere bliver du naturligvis straffet. Hvis du har en promille på mellem 0,5 og 1,2, vil du blive frakendt kørekortet betinget, og du skal så bestå en kontrollerende teori- og køreprøve inden for 6 måneder efter frakendelsen, for at kunne beholde kortet. Dumper du en prøve, mister du kortet og kan først generhverve det, når du har bestået begge prøverne. Inden du kan gå til de kontrollerende prøver, skal du desuden have gennemført et Alkohol-, Narko- og Trafikkursus, hvor du lærer om rusmidler og kørsel. Sidst, men ikke mindst, skal du betale en bøde, der cirka svarer til din nettomånedsløn ganget med din promille.

 

Har du en promille, der ligger mellem 1,2 og 2,0, får du frakendt kortet ubetinget i 3 år, og derudover gælder de samme regler som nævnt ovenfor.

 

Er din promille på over 2,0, får du ligeledes en ubetinget frakendelse på 3 år, og derefter skal du enten køre med alkolås i de næste 2 år eller vente yderligere 2 år med at generhverve dit kørekort. Desuden vil du få 20 dages betinget fængsel, og du kan også risikere, at din bil bliver konfiskeret.

 

Straffen bliver hårdere, hvis det sker igen

Ud over at straffen bliver hårdere afhængigt af din promille, bliver den også hårdere, hvis du gentagne gange får frakendt kørekortet. I så fald vil din dom afhænge af, hvor mange gange før det er sket, hvor længe det er siden og naturligvis stadig af, hvor høj din promille er. Hvis du flere gange frakendes dit kørekort i forbindelse med spirituskørsel, skal du sandsynligvis generelt overveje, om du i bund og grund har et alkoholproblem og dermed har brug for reel misbrugsbehandling. Har du dét, nytter det nemlig ikke meget gang på gang at generhverve kørekortet, og før eller siden er frakendelsen af kørekortet sandsynligvis ikke det værste, der sker.