Farvel til benzin- og dieseldrevne biler – eller hvad?

Farvel til benzin- og dieseldrevne biler – eller hvad?

Hvad har København, Paris og Athen tilfælles? Jovist, det er alle hovedstæder i europæiske lande, men det er snarere byernes forsøg på at udelukke benzin- og dieseldrevne biler fra gader og stræder, der i den sidste tid har trukket overskrifter i medierne. Ifølge MotorMotor.dk har borgmestrene i en række storbyer bebudet, at man inden 2025 vil bandlyse biler fra vejene i storbyerne. Morten Kabell fra Enhedslisten har tidligere talt varmt om forsøg med bilfrie søndage i København, men de nye røster, som forlanger bilfrie byer, lader til at have fået vind i sejlene på tværs af landegrænser. I dette indlæg kigger vi på, hvilke konsekvenser bilfrie byer ville medføre – både ift. økonomien og miljøet.

Svært at spå om økonomien

Kritikerne af forbuddet mod biler i storbyerne påpeger først og fremmest økonomien som det mest betydningsfulde incitament til at skrotte forslaget. Bilfrie byer vil efter sigende betyde en faldende produktivitet og mobilitet, hvilket skader konkurrenceevnen. En dansk undersøgelse fra 2015 viste dog, at det i gennemsnit koster seks gange så meget for samfundet at benytte en bil frem for en cykel. Dette skyldes blandt andet ”indirekte” samfundsmæssige omkostninger i form af forurening, der resulterer i sygdomme og dårligt helbred, omfanget af trafikulykker og transportmidlets belastning på infrastrukturen.

Ligeledes konkluderede man i en norsk artikel (NRK), at handlen i de større byer voksede som følge af forbuddet, idet det er nemmere at komme frem. Det er dog vanskeligt at lave nogen endegyldig konklusion ift., hvorvidt økonomien vil blive påvirket negativt af et forbud mod biler.

Renere luft og mindre sygdom

De fleste er enige om, at forslaget vil betyde mindre luftforurening, hvilket i forvejen er et stort problem i mange af verdens større byer. EU har flere gange udtalt en skarp kritik af Danmarks indsats mod luftforurening i København, hvor luftkvaliteten længe har oversteget grænseværdierne i direktiverne. Forsøg med bilfrie søndage fra såvel Paris og København viser entydigt, at et forbud mod biler drastisk forbedrer luftkvaliteten. I København lå det normale niveau på 40.000 sundhedsskadende partikler pr. cm3, mens dette tal var reduceret til 5.000 partikler pr. cm3 på dage, hvor bilerne var forment adgang til vejene i byen. Der er endvidere flere gange bevist en klar korrelation mellem antallet af sundhedsskadende partikler i luften og antallet af sygedage for indbyggere, der bor i de pågældende områder.

Giver forbuddet mening?

Hvis der er noget, man hurtigt lærer om politikere, så er det, at deres udtalelser som hovedregel skal tages med et eller flere gran salt. Hvorvidt forbuddet nogensinde bliver en realitet, afhænger naturligvis af, om det er muligt at skaffe et flertal. Et andet spørgsmål er, om forbuddet i det hele taget giver mening ud fra et miljømæssigt perspektiv. Elbiler og hybridbiler vinder i disse år frem i både Danmark og udlandet, og mange spår, at denne type biler langsomt vil blive standarden. Uden brændselsmotorer mister argumentet om miljømæssige hensyn en stor del af sin styrke.

Vi følger udviklingen tæt her på Rover.dk og vil løbende bringe nyheder og undersøgelser, der er relevante i relation til forbuddet. Du kan evt. læse mere på Vejkryds.dk.